phoneiconSme tu pre Vás 047/ 5631 936
Úvod

Služby občanom

 

- komunálne služby
- technické služby mesta
- starostlivosť o verejné osvetlenie
- zneškodňovanie, recyklácie a zhodnocovanie odpadov
- čistenie mesta, kanalizácií, komunikácií
- kontajnerová služba
- zimná údržba
- správa cintorínov
- starostlivosť o zelené plochy, kosenie
- plánovanie a realizácia kompostární, čistiacich staníc odpadových vôd a skládok

 ZBER

VÝKUP