phoneiconSme tu pre Vás 047/ 5631 936
Úvod

Služby občanom

 

- komunálne služby
- technické služby mesta
- starostlivosť o verejné osvetlenie
- zneškodňovanie, recyklácie a zhodnocovanie odpadov
- čistenie mesta, kanalizácií, komunikácií
- kontajnerová služba
- zimná údržba
- správa cintorínov
- starostlivosť o zelené plochy, kosenie
- plánovanie a realizácia kompostární, čistiacich staníc odpadových vôd a skládok

 ZBER

VÝKUP

 

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.com. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločností skupiny Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže lepšie pochopiť Vaše očakávania pri návšteve našej spoločnosti.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník za zákazníka.