phoneiconSme tu pre Vás 047/ 5631 936
Úvod

Služby

Na území mesta a okresu poskytujeme komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva

 • komunálne služby
 • technické služby mesta
 • starostlivosť o verejné osvetlenie
 • zneškodňovanie, recyklácie a zhodnocovanie odpadov
 • čistenie mesta, kanalizácií, komunikácií
 • kontajnerová služba
 • zimná údržba
 • správa cintorínov
 • starostlivosť o zelené plochy, kosenie
 • plánovanie a realizácia kompostární, čistiacich staníc odpadových vôd a skládok
 • služby v odpadovom hospodárstve

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.com. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločností skupiny Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže lepšie pochopiť Vaše očakávania pri návšteve našej spoločnosti.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník za zákazníka.