phoneiconSme tu pre Vás 047/ 5631 936
Úvod

Služby

Na území mesta a okresu poskytujeme komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva

 • komunálne služby
 • technické služby mesta
 • starostlivosť o verejné osvetlenie
 • zneškodňovanie, recyklácie a zhodnocovanie odpadov
 • čistenie mesta, kanalizácií, komunikácií
 • kontajnerová služba
 • zimná údržba
 • správa cintorínov
 • starostlivosť o zelené plochy, kosenie
 • plánovanie a realizácia kompostární, čistiacich staníc odpadových vôd a skládok
 • služby v odpadovom hospodárstve