phoneiconSme tu pre Vás 047/ 5631 936
Úvod

Politika životného prostredia

Vždy rešpektujeme a dodržiavame platné zákony a predpisy v oblasti životného prostredia. Naše podnikateľské zámery realizujeme vždy v súlade so všeobecne platnými etickými princípmi. Uskutočňujeme iba také opatrenia, ktoré minimalizujú následky našeho konania na životné prostredie. Uprednosťňujeme zhodnotenie odpadov, ich materiálovú recykláciu, prípadne energetické využitie tak, aby sa potenciál odpadov prednostne zužitkoval pred ich zneškodnením. Presadzujeme stotožnenie sa našich pracovníkov na všetkých úrovniach s deklarovanou enviromentálnou politikou našej spoločnosti.

Priznávame taktiež náš mimoriadny záväzok pri ochrane životného prostredia, ako jedného z najväčších poskytovateľov služieb v odpadovom hospodárstve a technických službách na Slovensku.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.com. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločností skupiny Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže lepšie pochopiť Vaše očakávania pri návšteve našej spoločnosti.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník za zákazníka.