phoneiconSme tu pre Vás 047/ 5631 936
Úvod

Politika kvality

Našim prvoradým cieľom je realizácia všetkých požiadaviek našich zodpovedných klientov tak, aby spĺňali ich predstavy o kvalite a ochrane životného prostredia. Ako rozhodujúci faktor pre úspech skupiny Brantner v podnikaní vidíme riadenie kvality i nasadenie celej spoločnosti pri ochrane našeho životného prostredia.

Vyvíjame takú podnikateľskú kultúru, ktorá nielenže odzrkadľuje pokrok v spoločnosti, vo výskume a v technike, ale spĺňa aj rastúce požiadavky našich klientov, otvára perspektívu pre našich spolupracovníkov a zaisťuje výnosovosť pre vlastníka. Svoju konkurenčnú výhodu zabezpečujeme predovšetkým spájaním kvality a ochrany životného prostredia. Túto výhodu budeme naďalej kontinuálne vylepšovať garanciou kvality našich služieb a implementovaním meniacich sa požiadaviek trhu.

Prevádzkujeme len také zariadenia a technológie, ktoré vyhovujú zásade najlepšej dostupnej techniky, zohľadňujúc pritom jej ekonomickú dostupnosť a opodstatnenosť.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.com. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločností skupiny Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže lepšie pochopiť Vaše očakávania pri návšteve našej spoločnosti.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník za zákazníka.