phoneiconSme tu pre Vás 047/ 5631 936
Úvod

Odpady

Nosnou činnosťou skupiny Brantner na Slovensku je poskytovanie služieb pri nakladaní s odpadmi pre komunálnu a privátnu sféru. Skupina Brantner na Slovensku vychádza zo skúseností materskej spoločnosti v Rakúsku a so svojich 12 ročných skúseností v mestách, obciach a podnikateľských subjektoch na Slovensku.

Služby v odpadovom hospodárstve

• zber, preprava a nakladanie s odpadmi
• triedenie a recyklácia odpadov
• zhodnocovanie odpadov
• zneškodňovanie odpadov
• spracovanie odpadov na alternatívne palivá
• kompostovanie
• legislatívne poradenstvo, hlásenia
• žiadosti o finančné príspevky za recykláciu

Zber, preprava a nakladanie s odpadmi

Zber, preprava a nakladanie s odpadmi

Odpady | 07. August 2014

Odvoz odpadu je jedna zo základných služieb Brantner Gemer.

Zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov

Zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov

Odpady | 10. December 2014

Brantner Gemer poskytuje služby v oblasti zhodnocovania a zneškodňovania odpadov.

Separovaný zber, triedenie a recyklácia

Separovaný zber, triedenie a recyklácia

Odpady | 10. December 2014

Brantner Gemer poskytuje služby v oblasti separovaného zberu, triedenia a recyklácie.

Výroba alternatívnych palív z odpadov

Výroba alternatívnych palív z odpadov

Odpady | 10. December 2014

Brantner Gemer poskytuje služby v oblasti výroby alternatívnych palív z odpadov.


Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.com. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločností skupiny Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže lepšie pochopiť Vaše očakávania pri návšteve našej spoločnosti.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník za zákazníka.