phoneiconSme tu pre Vás 047/ 5631 936
Úvod

Certifikát systému manažérstva kvality

Certifikát systému manažérstva ISO 9001:2009 a enviromentálneho manažérstva ISO 14001:2005

V roku 2005 boli medzinárodnou nezávislou certifikačnou spoločnosťou TÜV udelené spoločnosti Brantner Slovakia s.r.o. certifikáty ISO 9001:2000 a ISO 14001:1996, ktoré sú zárukou profesionality a pozitívnym signálom kvality pre našich zákazníkov. Počas týchto a nasledujúcich mesiacov prebieha udeľovanie certifikátov systému manažérstva ISO 9001:2009 a enviromentálneho manažérstva ISO 14001:2005 u všetkých našich spoločností na Slovensku. Skupina Brantner chce neustále zlepšovať kvalitu ponúkaných služieb, pri zabezpečení minimalizácie strát zapríčinených nedostatkami riadenia kvality a enviromentálneho manažérstva.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.com. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločností skupiny Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže lepšie pochopiť Vaše očakávania pri návšteve našej spoločnosti.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník za zákazníka.